Ετικέτα

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χρόνος κτήσης εισοδήματος και παρακράτηση φόρου στη διανομή μερισμάτων Ε.Π.Ε.

/
Ημερομηνία25 Φεβ 2016
/
Σύνταξη – επιμέλεια Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN Σε συνέχεια της επισήμανσης που δημοσιεύσαμε στις 3-2-2015 σχετικά με την κτήση του εισοδήματος των εταίρων Ο.Ε.- Ε.Ε., και της επισήμανσης που αναρτήθηκε στις 6.2.2016 σχετικά με το χρόνο κτήσης εισοδήματος και παρακράτησης φόρου...
Διαβάστε περισσότερα →