Ετικέτα

Καταχώριση στο ΓΕΜΗ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 425/16.9.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ μετά από έλεγχο της απογραφής, της εταιρίας «…….. ΟΕ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ………

/
Ημερομηνία08 Αυγ 2016
/
(Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ μετά από έλεγχο της απογραφής, της εταιρίας «…….. ΟΕ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ………) Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ. Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 425 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Θέμα: Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ...
Διαβάστε περισσότερα →