Ετικέτα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.

/
Ημερομηνία21 Μαρ 2017
/
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης στην οποία περιέχονται πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, των Ομόρρυθμων Εταιρειών και των Ετερόρρυθμων Εταιρειών Τα καταστατικά αυτά συμπληρώνονται...
Διαβάστε περισσότερα →