Ετικέτα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους

/
Ημερομηνία27 Ιούλ 2016
/
Σύμφωνα με άρθρο της τροπολογίας που κατατέθηκε εχθές στη Βουλή στο σχέδιο νόμου “Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου ……………………. και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ.” ορίζεται...
Διαβάστε περισσότερα →