Ετικέτα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών»

/
Ημερομηνία12 Ιούλ 2013
/
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γενικό Μέρος Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, επικαιροποίησης και συστηματοποίησης των βασικών κανόνων που αφορούν στην εμπορία και διακίνηση προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. Βασικός στόχος του είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς...
Διαβάστε περισσότερα →