Ετικέτα

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Υπολογισμός τεκμαρτών εσόδων από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση νομικών προσώπων

/
Ημερομηνία18 Μαρ 2016
/
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/23.3.2015 Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του  Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013) ισχύουν τα ακόλουθα: Όσον αφορά στον προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία που αποκτούν τα ημεδαπά νομικά...
Διαβάστε περισσότερα →