Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, μετά από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και τις συνεπακόλουθες καθυστερήσεις στην έναρξη υποβολής των δηλώσεων. Σύμφωνα… Περισσότερα >