Ετικέτα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

/
Ημερομηνία12 Οκτ 2016
/
Η νομοθεσία για την υποβολή δηλώσεων (χειρόγραφων) περιουσιακής κατάστασης, υφίσταται με τον Ν.3213/2003, «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». Μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α’...
Διαβάστε περισσότερα →

Ετήσιος πίνακας προσωπικού

/
Ημερομηνία11 Οκτ 2016
/
Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης Λογιστής – Φοροτέχνης Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 «Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας» του Νόμου 2874/2000, 1. Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά...
Διαβάστε περισσότερα →

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση

/
Ημερομηνία11 Απρ 2016
/
Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση   Όλα τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρέπει να είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα. Αν ο εκδότης αυτών των δικαιολογητικών είναι αλλοδαπός, γενικά, μαζί με καθένα από αυτά τα...
Διαβάστε περισσότερα →

12 απλά βήματα για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης σε 15 λεπτά

/
Ημερομηνία22 Φεβ 2016
/
Το αργότερο μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας και χωρίς καμία βοήθεια από λογιστή είναι δυνατό να συμπληρώσουν και να υποβάλουν φέτος ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που δεν έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές, από...
Διαβάστε περισσότερα →

Παράταση στο Ε11 έως την 29η Φεβρουαρίου 2016

/
Ημερομηνία28 Ιαν 2016
/
Με την απόφαση Αριθμ. οικ. 3657/Δ9.997  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ παρατείνεται για το έτος 2016, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1−9−2014 (ΦΕΚ Β΄...
Διαβάστε περισσότερα →