Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

Η νομοθεσία για την υποβολή δηλώσεων (χειρόγραφων) περιουσιακής κατάστασης, υφίσταται με τον Ν.3213/2003, «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων»…. Περισσότερα >

Ετήσιος πίνακας προσωπικού

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης Λογιστής – Φοροτέχνης Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 «Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας» του Νόμου 2874/2000, 1. Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις… Περισσότερα >

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση   Όλα τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρέπει να είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα. Αν ο εκδότης αυτών των… Περισσότερα >

12 απλά βήματα για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης σε 15 λεπτά

Το αργότερο μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας και χωρίς καμία βοήθεια από λογιστή είναι δυνατό να συμπληρώσουν και να υποβάλουν φέτος ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση οι μισθωτοί και… Περισσότερα >

Παράταση στο Ε11 έως την 29η Φεβρουαρίου 2016

Με την απόφαση Αριθμ. οικ. 3657/Δ9.997  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ παρατείνεται για το έτος 2016, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η)… Περισσότερα >