Ετικέτα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 2015

Σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015

/
Ημερομηνία18 Φεβ 2016
/
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν τα εξής: Άρθρο 67. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου …… 3. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση...
Διαβάστε περισσότερα →