Ετικέτα

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΦΜ

Υπαγωγή φορολογουμένου στις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όταν ο ένας από τους δύο εργοδότες είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ.

/
Ημερομηνία13 Ιούλ 2016
/
Σύμφωνα με το έγγραφο ΔΕΑΦΑ 1101713 ΕΞ 2016, το εισόδημα που προέρχεται βάσει σύμβασης με εργοδότη –επιχείρηση με έδρα στην αλλοδαπή, είτε πρόκειται για το μοναδικό εργοδότη, είτε για έναν από τους εργοδότες που προβλέπονται στην περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου...
Διαβάστε περισσότερα →