Ετικέτα

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει αναφορικά με τη μη υποβολή προς καταχώριση των οικονομικών καταστάσεων μιας Α.Ε.

/
Ημερομηνία26 Αυγ 2016
/
Σε ερώτηση Βουλευτή σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στις περιπτώσεις που μια Α.Ε. δεν ακολουθεί πιστά τους όρους «δημοσιότητας» όσον αφορά τις οικονομικές τις καταστάσεις και με αφορμή την περίπτωση της εταιρίας “Μαρινόπουλου” η οποία δεν είχε δημοσιεύσει...
Διαβάστε περισσότερα →