Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: ΕΠΕ

Όλες οι περιπτώσεις ασφάλισης διαχειριστών και εταίρων για ΟΕ-ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά Λογιστής – φοροτεχνικός Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN Με τη δημοσίευση της εγκυκλίου Δ.15/Δ’/619/15/13-04-2018 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης… Περισσότερα >

Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015

Ποια Νομικά Πρόσωπα έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης Οι ΑΕ, οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ (σύμφωνα με τα άρθρα 43 του Ν.2190/1920, 22 του 3190/1955, το 98 του Ν.4072/2012 και 16 του Ν.4308/2014) υποχρεούνται σε υποβολή… Περισσότερα >

Η Φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1034297 ΕΞ 2016/3.3.2016 έγγραφό της, παρέχει οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών και ειδικά σχετικά… Περισσότερα >

Χρόνος κτήσης εισοδήματος και παρακράτηση φόρου στη διανομή μερισμάτων Ε.Π.Ε.

Σύνταξη – επιμέλεια Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN Σε συνέχεια της επισήμανσης που δημοσιεύσαμε στις 3-2-2015 σχετικά με την κτήση του εισοδήματος των εταίρων Ο.Ε.- Ε.Ε., και της επισήμανσης που αναρτήθηκε στις… Περισσότερα >

Mετατροπή E.Π.E. σε Προσωπική Eταιρεία (O.E.-E.E.)

Δυνατότητα μετατροπής E.Π.E. σε O.E. ή E.E. με το άρθρο 283 N. 4072/12. Mε το άρθρο 283 του N. 4072/2012 παρασχέθηκε η δυνατότητα μετατροπής της Eταιρείας Περιορισμένης Eυθύνης (E.Π.E.) σε… Περισσότερα >