Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με τους κανόνες της Ε.Ε. για το Φ.Π.Α. όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ το 2017

Οι παρούσες επεξηγηματικές σημειώσεις παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες για τον τόπο παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, καθώς και επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει… Περισσότερα >