Ετικέτα

ΕΝΤΥΠΑ

ΠΟΛ.1173/4.8.2015 Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ

/
Ημερομηνία06 Αυγ 2015
/
ΠΟΛ 1173 ΘΕΜΑ: Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και με τις διατάξεις του άρθρου 22 του 4321/2015 ορίσθηκε ο...
Διαβάστε περισσότερα →

Ε4 Συμπληρωματικός ωραρίου – Ατομικός

/
Ημερομηνία12 Δεκ 2014
/
Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης Λογιστής – Φοροτέχνης Σύμφωνα με την περίπτωση Α της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και με τις εγκυκλίους με Aρ. πρωτ.: 46923/71/11.12.2014 και 46755/847/11.12.2014 διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του...
Διαβάστε περισσότερα →

Ισχύουν όλα τα έντυπα, οι υπεύθυνες δηλώσεις, οι αιτήσεις και κάθε άλλο έγγραφο μέχρι να καταργηθούν

/
Ημερομηνία19 Μαρ 2014
/
Η Γ.Γ.Δ.Ε. διευκρινίζει με την αριθμ. Δ6Γ 1043080 ΕΞ 6.3.2014 απόφασή της: Tα έντυπα, οι υπεύθυνες δηλώσεις, οι δηλώσεις, οι πίνακες, οι αιτήσεις και τα πάσης φύσεως έγγραφα, που υποβάλλει ο φορολογούμενος, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ημερομηνία έναρξης...
Διαβάστε περισσότερα →