Ετικέτα

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αρμόδια Φορολογική Αρχή στην ημεδαπή για τεκμηρίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων περί απαλλαγής για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές

/
Ημερομηνία30 Ιούλ 2015
/
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί, προκύπτει, ότι ζητείται από ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που εισπράττουν τα ίδια εισοδήματα (μερίσματα, τόκους, δικαιώματα) από θυγατρικές τους με έδρα σε άλλα κράτη μέλη να προσκομίσουν αντίστοιχα έντυπα εφαρμογής για να...
Διαβάστε περισσότερα →

Τα έντυπα και η μικρή παράταση για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου των ενδοομιλικών πληρωμών (Από μερίσματα-τόκους-δικαιώματα)

/
Ημερομηνία18 Φεβ 2015
/
Μέχρι τις 30 Απριλίου στις Δ.Ο.Υ. τα έντυπα για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου των ενδοομιλικών πληρωμών που έγιναν στο διάστημα 1.1.2014 έως 27.2.2014. Δόθηκε στην δημοσιότητα η απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. σύμφωνα με την δύνεται δυνατότητα υποβολής στις Δ.Ο.Υ.,...
Διαβάστε περισσότερα →