Ετικέτα

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ ενδοκοινοτικής παραδόσεως και όταν ο αποκτών δεν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES και δεν υπόκειται σε καθεστώς φορολογήσεως των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων

/
Ημερομηνία13 Φεβ 2017
/
Το δικαστήριο της ευρωπαϊκής ένωσης αποφάσισε στην υπόθεση C‑21/16 ότι η διοίκηση κράτους μέλους δεν μπορεί κατ’ αρχήν να αρνείται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ ενδοκοινοτικής παραδόσεως για τον λόγο και μόνον ότι ο αποκτών δεν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα...
Διαβάστε περισσότερα →

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για ενδοκοινοτική συναλλαγή χωρίς έγκυρο ΑΦΜ πελάτη

/
Ημερομηνία09 Μαΐ 2016
/
Σε υπόθεση που έγινε γνωστή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μια γερμανική επιχείρηση (Josef Plockl), προέβη σε πώληση  ενός καινούριου οχήματος με κινητήρα σε επιχείρηση με έδρα την Ισπανία. Ο Plockl είχε όλα τα στοιχεία τα οποία αποδείκνυαν την μεταφορά των...
Διαβάστε περισσότερα →