Ετικέτα

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΑ

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ ενδοκοινοτικής παραδόσεως και όταν ο αποκτών δεν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES και δεν υπόκειται σε καθεστώς φορολογήσεως των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων

/
Ημερομηνία13 Φεβ 2017
/
Το δικαστήριο της ευρωπαϊκής ένωσης αποφάσισε στην υπόθεση C‑21/16 ότι η διοίκηση κράτους μέλους δεν μπορεί κατ’ αρχήν να αρνείται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ ενδοκοινοτικής παραδόσεως για τον λόγο και μόνον ότι ο αποκτών δεν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα...
Διαβάστε περισσότερα →

Χορήγηση απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για ενδοκοινοτική μεταφορά σε άγνωστο Α.Φ.Μ. υποκειμένου στο κράτος προορισμού

/
Ημερομηνία21 Οκτ 2016
/
Ιστορικό υπόθεσης Το 2006, ο J. Plöckl, επιχειρηματίας με ατομική επιχείρηση, απέκτησε ένα όχημα το οποίο ενέταξε στην επιχείρησή του. Στις 20 Οκτωβρίου 2006 απέστειλε το εν λόγω όχημα σε μεταπωλητή εγκατεστημένο στην Ισπανία για να το πωλήσει στην Ισπανία....
Διαβάστε περισσότερα →