Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: ενίσχυση απασχόλησης

Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Αριθμ. οικ. 45857/772/04-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3534/09-10-2017) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα… Περισσότερα >