Ετικέτα

ΕΛΕΝΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Αλλάζουν τα κριτήρια υποχρεωτικού ελέγχου από νόμιμους ελεγκτές (ορκωτούς) – Τι προβλέπει η νέα οδηγία της Ευρωπαικής Ένωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων

/
Ημερομηνία12 Ιούλ 2013
/
Παρατηρήσεις επί της Οδηγίας 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την...
Διαβάστε περισσότερα →