Ετικέτα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρμόδιο για έλεγχο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

/
Ημερομηνία01 Οκτ 2013
/
Διευκρινίσεις επί της αρμοδιότητας ελέγχου συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2238/1994 έδωσε το η Γενική Γραμματεία Εσόδων Σύμφωνα με την ΔΕΛ Γ 1139416 ΕΞ 13.9.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων...
Διαβάστε περισσότερα →