Ετικέτα

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ

Παραβάσεις που αφορούν την Α.Π.Δ.-Καταβολή εισφορών

/
Ημερομηνία09 Σεπ 2016
/
Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης Λογιστής – Φοροτέχνης       Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ πριν από την λήξη της προθεσμίας της επόμενης ΑΠΔ.   3% Επί του ποσοστού των εισφορών που δηλώνεται στην ΑΠΔ για τον πρώτο μήνα. Άρθρο 19 του Ν.4075/2012...
Διαβάστε περισσότερα →