Ετικέτα

ΕΚΠΙΠΤΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Εκπίπτει η δαπάνη μισθοδοσίας και με κατάθεση μετρητών σε προσωπικούς λογαριασμούς εργαζομένων

/
Ημερομηνία14 Μαρ 2017
/
Η πληρωμή της μισθοδοσίας των εργαζομένων με κατάθεση μετρητών σε προσωπικούς λογαριασμούς τους, που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, πληροί την προϋπόθεση της περίπτωσης ιδ΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013, για την έκπτωση της δαπάνης αυτής Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό...
Διαβάστε περισσότερα →

Διευκρινίσεις για τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες – Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015

/
Ημερομηνία01 Ιούλ 2016
/
Με την ΠΟΛ 1094/2016 δίνονται διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των παρακάτω θεμάτων: – Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεών της – Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει,...
Διαβάστε περισσότερα →