Ετικέτα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Εκπίπτει η δαπάνη μισθοδοσίας και με κατάθεση μετρητών σε προσωπικούς λογαριασμούς εργαζομένων

/
Ημερομηνία14 Μαρ 2017
/
Η πληρωμή της μισθοδοσίας των εργαζομένων με κατάθεση μετρητών σε προσωπικούς λογαριασμούς τους, που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, πληροί την προϋπόθεση της περίπτωσης ιδ΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013, για την έκπτωση της δαπάνης αυτής Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό...
Διαβάστε περισσότερα →

Οι τόκοι υπερημερίας που καταβάλλονται στη Δ.Ε.Η. εκπίπτουν φορολογικά, με τους περιορισμούς που τίθενται στην περίπτωση α’ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013

/
Ημερομηνία14 Φεβ 2017
/
ΕΡΩΤΗΜΑ Στα αποτελέσματα της χρήσης περιλαμβάνονται τόκοι υπερημερίας υπέρ της ΔΕΗ λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της αντίστοιχης υποχρέωσης. Στην παρ. 6.6 της υπάρχουσας σύμβασης με τη ΔΕΗ αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση καθυστέρηση της εξόφλησης Λογαριασμού πέραν της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6.5...
Διαβάστε περισσότερα →

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

/
Ημερομηνία23 Νοέ 2016
/
Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.   Ειδικότερα, με τις...
Διαβάστε περισσότερα →