Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Εκπίπτει η δαπάνη μισθοδοσίας και με κατάθεση μετρητών σε προσωπικούς λογαριασμούς εργαζομένων

Η πληρωμή της μισθοδοσίας των εργαζομένων με κατάθεση μετρητών σε προσωπικούς λογαριασμούς τους, που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, πληροί την προϋπόθεση της περίπτωσης ιδ΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013,… Περισσότερα >

Οι τόκοι υπερημερίας που καταβάλλονται στη Δ.Ε.Η. εκπίπτουν φορολογικά, με τους περιορισμούς που τίθενται στην περίπτωση α’ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013

ΕΡΩΤΗΜΑ Στα αποτελέσματα της χρήσης περιλαμβάνονται τόκοι υπερημερίας υπέρ της ΔΕΗ λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της αντίστοιχης υποχρέωσης. Στην παρ. 6.6 της υπάρχουσας σύμβασης με τη ΔΕΗ αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση… Περισσότερα >

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και… Περισσότερα >