Ετικέτα

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ποιοι τιμωρούνται όταν εκδίδονται εικονικά στοιχεία (τιμολόγια κλπ)

/
Ημερομηνία04 Απρ 2016
/
Στις περιπτώσεις εικονικών φορολογικών στοιχείων, τα οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν από οποιασδήποτε μορφής εικονική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο, οι κάθε είδους φορολογικές επιβαρύνσεις και κυρώσεις νόμιμα επιβάλλονται παράλληλα τόσο σε βάρος του πραγματικού υπόχρεου που...
Διαβάστε περισσότερα →