Ετικέτα

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Το πλαφόν για τον υπολογισμό των εισφορών προς το ΕΤΕΑ εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης

/
Ημερομηνία07 Νοέ 2016
/
Σε συνέχεια της αρ. Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30-6-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, σχετικά με τις ρυθμίσεις του άρθρου 97 του Ν.4387/2016 και τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, εκδόθηκε η Αριθ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.43434/Δ15.734 εγκύκλιος με την οποία διευκρινίζεται ότι: Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για...
Διαβάστε περισσότερα →