Ετικέτα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Το ζήτημα του χρόνου απόκτησης του εισοδήματος (μερισμάτων) από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες, κοινωνίες κ.λπ. με διπλογραφικά βιβλία και η καθυστερημένη λύση του

/
Ημερομηνία15 Οκτ 2015
/
Δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα η εγκύκλιος ΠΟΛ.  1223/2015 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013)»  η οποία μεταξύ των άλλων ορίζει ότι : “Όσον αφορά στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση...
Διαβάστε περισσότερα →