Ετικέτα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ

Εκκαθάριση εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων – Η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

/
Ημερομηνία27 Απρ 2018
/
Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 21/2018 του ΕΦΚΑ με διευκρινίσεις για την εκκαθάριση εισφορών των Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων Με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 και των Υπουργικών Αποφάσεων 61502/3399/30.12.2016 και 61501/3398/30.12.2016 προβλέπεται ότι, από 1.1.2017 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων Αυτοαπασχολούμενων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αγροτών, καθορίζεται με...
Διαβάστε περισσότερα →

Εισφορές και υποβολή Α.Π.Δ. μισθωτών υγειονομικών – Εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α.

/
Ημερομηνία28 Μαρ 2017
/
Με την εγκύκλιο 18/17 του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 38, 41, 51, 53 και 97 του ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως...
Διαβάστε περισσότερα →

Χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το 2017 – Εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α.

/
Ημερομηνία15 Μαρ 2017
/
Με την εγκύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α. με αριθμό 14/2017 επισημαίνεται ότι, μετά τις Φ. 11321/51600/197/14.12.2016 και Φ.80000/οικ.59606/2172/23.12.2016, εξακολουθούν επιπλέον να ισχύουν αθροιστικά οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 καθώς και οι διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4411/2016...
Διαβάστε περισσότερα →