Ετικέτα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΡΓΩΝ

Εγγραφή στο µητρώο ανέργων και καταβολή επιδόµατος ανεργίας σε σπουδαστές των Ι.Ε.Κ.

/
Ημερομηνία12 Ιούλ 2016
/
Οι σπουδαστές των δηµόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, που περιλαµβάνει θεωρητικό και πρακτικό µέρος, δύνανται πλέον να λαµβάνουν επιδότηση ανεργίας εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις, ανεξάρτητα αν η φοίτησή τους στο Ι.Ε.Κ. ξεκινάει κατά τη διάρκεια...
Διαβάστε περισσότερα →