Ετικέτα

Εγγραφα

Η χορήγηση εγγράφων από τις Δημόσιες Υπηρεσίες σε Δικηγόρους

/
Ημερομηνία19 Οκτ 2016
/
Εκδόθηκε από την Γ.Γ.Δ.Ε. το με αριθμό πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1110373 ΕΞ 2016/19.7.2016 έγγραφο, ατομική απάντηση σε ερωτώντα δικηγόρο περί χορήγησης εγγράφων σε αυτούς κατ’ εντολή του πελάτου τους από Δημόσιες Αρχές. Σύμφωνα με το έγγραφο, με την αριθ....
Διαβάστε περισσότερα →

Νέες οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων στο Γ.Ε.ΜΗ.

/
Ημερομηνία04 Νοέ 2014
/
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2919/30-10-2014 η εγκύκλιος Κ2-4946/15.10.14 σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και διαχείρισης αυτών. Επίσης καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία, οι όροι είσπραξης και απόδοσης...
Διαβάστε περισσότερα →