Ετικέτα

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Φορολογική μεταχείριση ζημίας από την ανταλλαγή ομολόγων για προσωπικές εταιρείες

/
Ημερομηνία21 Νοέ 2016
/
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016/17.11.16, προκύπτει ότι οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 105 του ν.2238/1994 ρυθμίζουν αποκλειστικά τον χρόνο έκπτωσης της χρεωστικής διαφοράς που προέκυψε σε βάρος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του...
Διαβάστε περισσότερα →

Προσοχή : ΦΠΑ μέχρι Μ.Πέμπτη 28/04/2016

/
Ημερομηνία26 Απρ 2016
/
26 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ   α) Υποβολή από τους υπόχρεους, ανεξάρτητα από τα βιβλία που τηρούν, του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Listing) Eνδοκοινοτικών Παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών (Φ4) καθώς επίσης και του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Eνδοκοινοτικών Aποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (Φ5) για...
Διαβάστε περισσότερα →

Ποιες επιχειρήσεις θα φορολογηθούν με συντελεστή 29% και ποιες με συντελεστές 26% και 33% (κλιμακωτά) από την 1/1/2015

/
Ημερομηνία15 Μαρ 2016
/
Α) Με τον συντελεστή 29% θα φορολογηθούν από την 1/1/2015 τα κέρδη ως παρακάτω:  Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία,  δηλαδή : α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν...
Διαβάστε περισσότερα →

Χρόνος κτήσης εισοδήματος και παρακράτησης φόρου στις Ο.Ε. – Ε.Ε.

/
Ημερομηνία03 Φεβ 2016
/
Επιμέλεια σύνταξης Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN Ένα σημαντικό θέμα που θα μας απασχολήσει και φέτος είναι ο χρόνος κτήσης εισοδήματος καθώς και η παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μερίσματα των πάσης φύσης νομικών προσώπων. Στη σημερινή επισήμανση υπενθυμίζουμε τις διατάξεις που...
Διαβάστε περισσότερα →

Ο χρόνος απόκτησης των μερισμάτων σε προσωπικές εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία

/
Ημερομηνία22 Δεκ 2015
/
Δόθηκε στη δημοσιότητα η με αριθμό ΔΕΑΦ Α  1160573   ΕΞ 2015/14.12.2015 εγκύκλιος διαταγή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τον χρόνο απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Η εγκύκλιος ξεκινάει με την γενική...
Διαβάστε περισσότερα →