Ετικέτα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Διευκρινίσεις για τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες – Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015

/
Ημερομηνία01 Ιούλ 2016
/
Με την ΠΟΛ 1094/2016 δίνονται διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των παρακάτω θεμάτων: – Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεών της – Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει,...
Διαβάστε περισσότερα →

Διευκρινίσεις για την αποτίμηση αποθεμάτων

/
Ημερομηνία10 Ιούν 2016
/
Εγκύκλιο εξέδωσε η ΓΓΔΕ, με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4172/2013. Σύμφωνα με το άρθρο 25, το οποίο έχει εφαρμογή για φορολογικές περιόδους που...
Διαβάστε περισσότερα →

Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση δαπάνης άνω των 500 ευρώ σε περίπτωση εξόφλησης από τρίτους

/
Ημερομηνία04 Μαΐ 2016
/
Με νέα εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους. Στην απόφαση ΠΟΛ.1055/26.4.2016 αναφέρεται ότι: O νόμος απαιτεί...
Διαβάστε περισσότερα →

Εγκύκλιος για τις διατάξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4336/2015

/
Ημερομηνία29 Οκτ 2015
/
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94/A”” δημοσιεύτηκε ο Ν.4336/2015 με τις διατάξεις της παραγράφου Ε-υποπαράγραφος Ε1 του οποίου τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς τους ΦΚΑ πλην ΝΑΤ. Γενικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα: -Απλοποιείται η διαδικασία – για διάστημα δύο...
Διαβάστε περισσότερα →