Ετικέτα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Έναρξη υπηρεσίας Μητρώου Εισροών-Εκροών Καυσίμων στην Γ.Γ.Π.Σ.

/
Ημερομηνία17 Οκτ 2013
/
Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης  εισροών-εκροών καυσίμων στις ψηφιακές υποδομές της ΓΓΠΣ. Η πρώτη φάση του  συστήματος περιλαμβάνει την ένταξη των πρατήριων υγρών καυσίμων, μέσα από τη  δημιουργία των αντίστοιχων μητρώων, καθώς και την υπηρεσία υποδοχής στοιχείων ...
Διαβάστε περισσότερα →