Ετικέτα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΕ

Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους.

/
Ημερομηνία09 Αυγ 2013
/
1. Με την Ε.1058/288/ΠΟΛ.13/1978 εγκύκλιο μας, με την οποία έχει γίνει αποδεκτή η αριθ. 950/1977 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., διευκρινίσθηκε ότι με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 η έγκριση του ισολογισμού γίνεται μία φορά κατ΄έτος από την τακτική γενική...
Διαβάστε περισσότερα →