Ετικέτα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

Προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης για την επιβολή του δημοτικού τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων του άρθρου 20 του ν. 2539/1997

/
Ημερομηνία03 Νοέ 2016
/
Αποδεκτή έγινε από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η Ατομική Γνωμοδότηση 99/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ως εκ τούτου αποτελεί πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση (παρ. 4, του άρθρου 7 του ν. 3086/2002), αναφορικά με τον προσδιορισμό...
Διαβάστε περισσότερα →