Ετικέτα

ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ

Φορολογικός χειρισμός συναλλαγών που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά τη σύνταξη του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης του

/
Ημερομηνία16 Νοέ 2016
/
α) Εταιρεία Α συγχωνεύθηκε με εταιρεία Β, μέσω απορρόφησης της τελευταίας, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 31.12.2014, βάσει των διατάξεων Ν. 2166/1993. Η διαδικασία της συγχώνευσης ολοκληρώθηκε την 30.12.2015. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού μέχρι την...
Διαβάστε περισσότερα →

Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

/
Ημερομηνία02 Νοέ 2016
/
Δόθηκε στη δημοσιότητα η ΠΟΛ.1153/1.11.2016 εγκύκλιος διαταγή με θέμα «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει τη...
Διαβάστε περισσότερα →

Σήμερα λήγει η παράταση της προθεσμίας για το ΦΠΑ του προηγούμενου μήνα/τριμήνου

/
Ημερομηνία06 Νοέ 2015
/
Υπενθυμίζουμε ότι με την ΠΟΛ.1241.2015 παρατάθηκε μέχρι σήμερα η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους ήταν η 30.10.2015. Σήμερα λοιπόν πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ για τη διαχειριστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 (για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό...
Διαβάστε περισσότερα →

Προσοχή στην εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. – Ειδοποιήσεις και από τη Γ.Γ.Δ.Ε. για την ημερομηνία λήξης

/
Ημερομηνία18 Φεβ 2014
/
Την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014, είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με χρεωστικό υπόλοιπο), για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, έχει ήδη αποστείλει ειδοποίηση σε όλους του φορολογούμενους που...
Διαβάστε περισσότερα →