Ετικέτα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ανακοίνωση του Ο.Ε.Ε. σχετικά με την απόφαση ΠΟΛ. 1228/4.10.2013

/
Ημερομηνία09 Οκτ 2013
/
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σχετικά με την εκδοθείσα ΠΟΛ 1228/4-10-2013 «Έναρξη ή μεταβολή εργασιών λογιστή φοροτεχνικού χωρίς την προσκόμιση επαγγελματικής ταυτότητας σε ισχύ» διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη ΠΟΛ αφορά μόνο την έναρξη ή μεταβολή...
Διαβάστε περισσότερα →

Δεν προβλέπεται πλέον η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. της άδειας ή της ταυτότητας λογιστή για την χορήγηση βεβαίωσης έναρξης η μεταβολής εργασιών λογιστή

/
Ημερομηνία08 Οκτ 2013
/
Σχετική εγκύκλιο εξέδωσε το Υπ.Οικονομικών η οποία προβλέπει: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί της άσκησης της δραστηριότητας λογιστή φοροτεχνικού, δεν προβλέπεται πλέον, η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ., της άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού ή της επαγγελματικής του ταυτότητας, ως προαπαιτούμενο...
Διαβάστε περισσότερα →