Ετικέτα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Δεν θα υποβληθούν για το 2014 η οριστική δήλωση ελευθέριων επαγγελμάτων (Ε20) και η οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21)

/
Ημερομηνία05 Φεβ 2015
/
Όπως σχετικά αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ.ΗΛΕ.Δ. – Γ.Γ.Δ.Ε. (www.gsis.gr) και στις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τις οριστικές δηλώσεις Ε20 και Ε21, δεν θα υποβληθούν για το φορολογικό έτος οι οριστικές δηλώσεις ελευθέριων επαγγελμάτων (Ε20) και οι οριστικές δηλώσεις εισοδημάτων από...
Διαβάστε περισσότερα →