Ετικέτα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε57/2/4.3.2014 Συμπληρωματικές οδηγίες για την από 10/1/2012 εφαρμογή συστήματος on Line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας κοινών επιχειρήσεων

/
Ημερομηνία04 Μαρ 2014
/
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την από 10/1/2012 εφαρμογή συστήματος on Line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας κοινών επιχειρήσεων» ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 45/2001, 81/2003 και εγκύκλιο 97/11. Το υπ. αριθμ. Α20/251/13/28.6.1999 Γενικό Έγγραφο. Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ...
Διαβάστε περισσότερα →