Ετικέτα

ΑΦΜ/ΦΠΑ

Οι υπηρεσίες φασόν που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα για λογαριασμό προμηθευτή, με έδρα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α ανεξάρτητα από την περαιτέρω διάθεση των αγαθών αυτών στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό της χώρας

/
Ημερομηνία15 Νοέ 2016
/
Προμηθευτής, με έδρα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε, έστειλε πρώτες ύλες χύμα για να τις συσκευάσει Ελληνική εταιρεία και να τις αποθηκεύσει προσωρινά, μέχρι να της δοθούν οδηγίες για την διάθεσή τους, με εντολή του προμηθευτή. Η ελληνική επιχείρηση θα...
Διαβάστε περισσότερα →