Ετικέτα

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο

/
Ημερομηνία12 Απρ 2016
/
Πίνακας 7 – Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο   Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται οι δαπάνες στις οποίες αποδεδειγμένα έχετε υποβληθεί μέσα στο 2015, αφού συνυποβάλετε, κατά περίπτωση, τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, προκειμένου να...
Διαβάστε περισσότερα →