Ετικέτα

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης – Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος

/
Ημερομηνία26 Σεπ 2017
/
Αναφορικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1067/20.3.2015 εγκυκλίου, με την οποία κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4172/2013 σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος...
Διαβάστε περισσότερα →

Διευκρινίσεις από το Γ.Ε.ΜΗ. για την εγγραφή των ατομικών επιχειρήσεων και την καταχώριση του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών

/
Ημερομηνία28 Σεπ 2015
/
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 97333/2015 του Τμήματος Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γ.Ε.ΜΗ., δεδομένου ότι η Υπηρεσία γίνεται καθημερινά δέκτης ερωτημάτων σχετικά με την εγγραφή των ατομικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ και την καταχώριση του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών, διευκρινίζονται τα...
Διαβάστε περισσότερα →

Η ζημία στην ατομική επιχείρηση, ο τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος και οι τροποποιητικές δηλώσεις

/
Ημερομηνία17 Σεπ 2015
/
Μία βασική διαφοροποίηση που υφίσταται μεταξύ του νομοθετικού πλαισίου του Ν. 2238/1994 και του Ν. 4172/2013, είναι η αυτόνομη φορολόγηση των πηγών εισοδήματος με τον Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., ενώ προγενέστερα οι πηγές εισοδήματος αθροιζόταν και συνεπώς το συνολικό φορολογητέο...
Διαβάστε περισσότερα →