Ετικέτα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ

Λογιστική καταχώριση εσόδου από την διάθεση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών.

/
Ημερομηνία22 Ιούν 2017
/
Λογιστική καταχώριση  κατά την οποία εταιρία που έχει εκδώσει δικαίωμα προαιρέσεως επί μετοχών καταχωρίζει στα λογιστικά της βιβλία ως έσοδο το τίμημα της διαθέσεως αυτού του δικαιώματος προαιρέσεως κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσεως κατά την οποία ασκείται το εν...
Διαβάστε περισσότερα →