Ετικέτα

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αποσβέσεις δαπανών μισθωτή φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και ανήγειρε ακίνητο σε οικόπεδο του εκμισθωτή

/
Ημερομηνία06 Ιούλ 2016
/
Σε ερώτημα σχετικά με τις αποσβέσεις δαπανών ανέγερσης κτίσματος από φυσικό πρόσωπο σε οικόπεδο τρίτου (εκμισθωτή) απάντησε το αρμόδιο τμήμα φορολογίας της ΓΓΔΕ. Η απάντηση της Γ.Γ.Δ.Ε. είναι εναρμονισμένη πλήρως με την παράγραφο 9 της ΠΟΛ.1103/11.5.2015, σύμφωνα με την οποία...
Διαβάστε περισσότερα →