Ετικέτα

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Μη ληξιπρόθεσμη οφειλή σε ρύθμιση δεν συμπεριλαμβάνεται σε παρακράτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

/
Ημερομηνία20 Σεπ 2016
/
Η ΓΓΔΕ με την ΠΟΛ.1141/2016 δίνει διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής και πιο συγκεκριμένα για: α. τις οφειλές που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού, β. τα ποσοστά/ποσά παρακράτησης που τίθενται επί του αποδεικτικού, γ. την παρακολούθηση αποδοτέων ποσών. Οφειλές που...
Διαβάστε περισσότερα →