Ετικέτα

αναθεωρημενες οδηγιες οοσα

Τα κράτη συμμορφώνονται με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής

/
Ημερομηνία18 Οκτ 2017
/
Οι κυβερνήσεις αποσύρουν γρήγορα τα επιβλαβή φορολογικά κίνητρα σε όλο τον κόσμο: το πρόγραμμα BEPS οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στους διεθνείς φορολογικούς κανόνες. Οι κυβερνήσεις έχουν καταργήσει ή βρίσκονται στη διαδικασία τροποποίησης σχεδόν 100 προτιμησιακών φορολογικών καθεστώτων στο πλαίσιο των...
Διαβάστε περισσότερα →

Νέες αναθεωρημένες οδηγίες του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις

/
Ημερομηνία12 Ιούλ 2017
/
Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές  παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της “αρχής του πλήρους ανταγωνισμού(1)“, η οποία αντιπροσωπεύει τη διεθνή συναίνεση σχετικά με την εκτίμηση (για τους σκοπούς του φόρου εισοδήματος) των διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ...
Διαβάστε περισσότερα →