Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: ΑΜΟΙΒΗ

Άρθρα Πώς αμείβεται η Καθαρά Δευτέρα

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης Λογιστής – Φοροτέχνης ΚΑΘΑΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ   Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.Δ.3755/57,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΝΔ 147/73,άρθρο 4 παρ.1 του ΒΔ 748/66 ως… Περισσότερα >