Ετικέτα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΣτΕ 1143/2018: Νομοθετικό τεκμήριο υπερτιμολόγησης της αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών από εξωχώριες εταιρείες (ν. 3091/2002) – Ερμηνεία του ως μαχητού

/
Ημερομηνία23 Ιούλ 2018
/
Πηγή: http://www.humanrightscaselaw.gr/   ΣτΕ Β΄ Τμ. 1143/2018 Δικαίωμα περιουσίας – Φορολογία εισοδήματος (άρ. 78 παρ. 1 και 4 παρ. 5 Σ.) – Ένδικη προστασία – Νομοθετικό τεκμήριο υπερτιμολόγησης της αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών από εξωχώριες εταιρείες (ν. 3091/2002) – Ερμηνεία...
Διαβάστε περισσότερα →

Ποιες ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και ποιες όχι

/
Ημερομηνία25 Αυγ 2017
/
Επανερχόμαστε για μια ακόμη φορά στα ισχύοντα σχετικά με την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από το ακαθάριστο εισόδημα των επιχειρήσεων ή των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων μιας και η φορολογική διοίκηση δεν έχει ακόμα ασχοληθεί με το θέμα και υπάρχουν...
Διαβάστε περισσότερα →

Προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης για την επιβολή του δημοτικού τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων του άρθρου 20 του ν. 2539/1997

/
Ημερομηνία03 Νοέ 2016
/
Αποδεκτή έγινε από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η Ατομική Γνωμοδότηση 99/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ως εκ τούτου αποτελεί πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση (παρ. 4, του άρθρου 7 του ν. 3086/2002), αναφορικά με τον προσδιορισμό...
Διαβάστε περισσότερα →

Κοινωνικές παροχές σε είδος ή σε χρήμα προς τους εργαζομένους και δυνατότητα έκπτωσης αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης

/
Ημερομηνία16 Σεπ 2016
/
Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του N.4172/2013 ορίζεται ότι το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. Με τις διατάξεις...
Διαβάστε περισσότερα →