Ετικέτα

έκτακτες αμοιβές

Περί υποχρέωσης καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή των αντίστοιχων ποσών εισαγομένων συναλλάγματος από την έκτακτη εισφορά του άρθρου 43 του N .4111/2013(Α΄18) όπως ισχύει.

/
Ημερομηνία06 Μαρ 2015
/
ΣΧΕΤ.: Τα από 26.8.14 και 28.8.14 συνημμένα έγγραφα της CONTAINER GR INC. Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά, αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: Με τις διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) όπως ισχύουν...
Διαβάστε περισσότερα →