Ταχύτεροι και περισσότεροι έλεγχοι σε παραγραφόμενες φορολογικές υποθέσεις

/
Ημερομηνία15 Οκτ 2013
/
Κατηγορίες

Με εντολή του υπουργείου Οικονομικών

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών έχουν λάβει εντολή για ταχύτερους και περισσότερους ελέγχους των φορολογικών υποθέσεων για τις οποίες πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας, προκειμένου το ελληνικό δημόσιο να μπορεί κοινοποιήσει φύλλα ελέγχου ή πράξεις επιβολής προστίμων σε παραγραφόμενες υποθέσεις ανά την Επικράτεια.

Το υπουργείο Οικονομικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS και ενεργοποιώντας όλες τις συναφείς διατάξεις, θέτει σε πλήρη εφαρμογή και δρομολογεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μην οδηγηθούν σε παραγραφή φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες είτε έχουν εντοπιστεί επιβαρυντικά στοιχεία, είτε εντάσσονται στα δείγματα των αναλύσεων κινδύνου είτε φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα είσπραξης των ποσών που θα βεβαιωθούν.

Έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή διαβεβαιώνει ότι «σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες της επικράτειας έχουν ήδη ανατεθεί και διενεργούνται έλεγχοι σε σημαντικό αριθμό παραγραφόμενων υποθέσεων και οι έλεγχοι αυτοί θα ολοκληρωθούν υποχρεωτικά».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4098/2012, η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών ή εισφορών που έληγε στις 31.12.2012, παρατάθηκε μέχρι 31.12.2013.

Στοιχεία για την πορεία των ελέγχων των παραγραφόμενων υποθέσεων είχε ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Νίκος Τσούκαλης, που ζητούσε να ενημερωθεί από τον υπουργό Οικονομικών, ποιες και πόσες υποθέσεις έχουν ελεγχθεί και περαιωθεί έως τώρα, αν θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των υποθέσεων υποχρεωτικά μέχρι την 31.12.2013 και αν θα δοθεί νέα παράταση

Όπως είχε επισημάνει στην ερώτησή του ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, «Κατά τα φαινόμενα ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών από τις ελεγκτικές υπηρεσίες δεν έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, στερώντας από το ελληνικό δημόσιο πολύτιμους πόρους» .

Για τις ανέλεγκτες υποθέσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, ο υφυπουργός Οικονομικών επισημαίνει ότι «ελέγχονται οι υποθέσεις που παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον, η δε επιλογή αυτών γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου καθώς και κριτηρίων που σχετίζονται με τη δυνατότητα είσπραξης ποσών που θα βεβαιωθούν».

Ταυτόχρονα, ο κ. Μαυραγάνης, υπενθυμίζει ότι η Βουλή έχει ψηφίσει διάταξη που ορίζει ότι για τις υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το χρόνο παραγραφής, παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.

Από τον περασμένο Μάιο εκδόθηκε, εξάλλου, και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι από τις παραγραφόμενες υποθέσεις που θα προκύψουν, με βάση ανάλυση κινδύνου, θα δρομολογηθεί για έλεγχο σε κάθε ελεγκτική υπηρεσία, αριθμός υποθέσεων ανάλογα με τον αριθμό των πραγματικά υπηρετούντων ελεγκτών, αυστηρά με την κατάταξη μοριοδότησης, ενώ έχει οριστεί και πρόσθετο δείγμα σε ποσοστό 20% με βάση εν γένει επιβαρυντικά στοιχεία που βρίσκονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες.

«Κατόπιν τούτου, σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη αρχίσει και βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων σε όλη την επικράτεια, για την επιλογή και τη δρομολόγηση των παραγραφόμενων υποθέσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία ανάλυσης κινδύνου, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS» ενημερώνει ο υφυπουργός Οικονομικών.

Πηγή : Newsbeast

Αφήστε μια απάντηση