Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ελ.Λο.Π.)

Έπειτα από 35 περίπου χρόνια αλλάζει το “φορο-λογιστικό” (Κ.Β.Σ. – Ε.Γ.Λ.Σ.) πλαίσιο στην χώρα μας, με την εισαγωγή/ψήφιση ενός νέου νομοσχεδίου για την Ελληνική πραγματικότητα, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ελ.Λο.Π.).

Αξιοποιώντας αυτή τη θετική μεταβολή, η kNn Consulting, στο πλαίσιο στήριξης των πελατών της, αλλά και για την ύπαρξη μιας ενιαίας και εξειδικευμένης πλατφόρμας για το συγκεκριμένο αντικείμενο, δημιούργησε το πρώτο Ελληνικό site για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ελ.Λο.Π.).

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε και να διαβάσετε περισσότερα (Αρθρογραφία, Νομοθετικό Πλαίσιο, κ.τ.λ.).

 

Αφήστε μια απάντηση